Den akuta hjälpen

Ibland så räcker inte rutinförändringarna så som att sluta röka eller börja träna för att förlänga någons liv. Ibland så är olyckan framme och det är då akuta åtgärder behövs. 

Sök professionell hjälp

sos telefon

Det absolut första man alltid bör göra efter att man fastställt att något är akut är att ringa nödnummret 112. Även om det finns saker du som lekman kan göra för att öka personers chanser för överlevnad så slutar arbetet inte där, proffs inom till exempel sjukvården behövs och det är bättre att ta det säkra för det osäkra.

Vid psykiska problem

Precis som vid akuta fysiska skador så skall man även vid akuta psykiska problem kontakta 112. Om problemet inte känns så akut men man ändå vill prata med någon så finns det även en nationell hjälplinje. Linjen är öppen mellan 13:00 och 22:00 varje dag. Telefonerna bemannas av psykologer, psykiatrisjuksköterskor och socionomer. För mer information kan du besöka denna sidan.

Förberedande åtgärder

Man vet aldrig var eller när någon behöver akut hjälp, det betyder dock inte att man inte kan vara förberedd. En sådan förberedelse är att införskaffa kunskapen och verktygen för att kunna hantera en av de svåraste händelserna, ett hjärtstopp. Det första steget där är att se till att man själv och de i sin närhet har en uppdaterad och väl genomförd HLR-utbildning i grunden. Utöver det så är en av de bästa investeringarna man kan göra att införskaffa en hjärtstartare.Allt fler av dessa har börjat dyka upp i samhället men ett problem och de har bevisad effekt även om de fortfarande inte används i tillräckligt stor utsträckning. När de testades på ett casino i Las Vegas så visade det sig att väktare med utbildning i användning i hur man använder hjärtstartarna kunde rädda nästan dubbelt så många människor som de med kunskap i vanlig HLR.