Ett gott mående

Hej, hur är det? En hälsningsfras som vi möts av dagligen men som snarare är en just en hälsningsfras än en vilja av den som säger den att verkligen vilja veta hur man mår. För att svara på hur man mår är inte alltid lätt. Det handlar ju inte bara om fysiskt mående utan även själsligt och psykiskt.

Att må bra kan handla om att man känner sig trygg i sin vardag. Att man omger sig av vänner och familj som i sin tur mår bra. För vi smittas av varandras mående. Om en närstående inte mår bra kommer vi även påverkas mer eller mindre av detta. Trygghet kan också handla om att veta att man har någon att vända sig till om sjukdom, olycka eller annat skulle hända i livet.

Det psykiska måendet påverkas även av årstid, stressnivå och dagsform. Men självklart sitter både fysisk och psykisk hälsa ihop. Den som motionerar känner av detta tydligt eftersom ”lyckohormoner” utsöndras under träning. Mår man sämre psykiskt kan alltså fysisk träning vara ett steg på vägen. Men även tvärtom d.v.s. man kan behöva psykisk träning om man mår fysiskt dåligt. Att hitta motivation till träning är trots allt steg ett.

Men allt för oftast talar vi bara om det fysiska måendet. Förkylningar och allmänna krämpor nämns och har man problem med ryggen (mycket vanligt med för stillasittande arbeten) kan man nämna hur dagsformen är. Vi pratar lättare och oftare om tydligare smärtor i ryggen än de diffusa i mage och huvud som har orsaker längre bort än i den fysiska kroppen.

Men genom att prata mer om helheten av både kropp och själ kan vi också snart kunna svara ärligt på frågan ”Hej, hur är det?”. Till dess svarar de flesta som idag ”Jo tack, det är bra”. Detta oavsett hur man egentligen mår.