Gömda och skadliga ämnen i vår vardag

Besprutning

Det finns många skadliga ämnen som vi har dålig koll på i våran vardag. Ämnen som kan skada både oss själva och våran familj allvarligt, så länge vi väljer att blunda för problemet.

Det är långt ifrån endast de varor som vi alla tydligt vet påverkar oss negativt som gör så. Produkter som exempelvis vanliga cigaretter, är något som vi har bra vetskap om hur skadliga de faktiskt är, och att vi egentligen omgående borde sluta med sådana dumheter. När det gäller varor så som frukt och grönt, mjölkprodukter, men även hygienartiklar, har vi där lyckats måla upp en falsk bild av nyttighet, som långt ifrån alltid är sanningen.

Mat som framställts på ej ekologisk väg är till till exempel nästan alltid besprutad på något sätt. Mycket av gifterna från besprutningen går att få bort genom att vara noga med att skölja frukt eller grönsaker, men långt ifrån allt avlägsnas och följer då med på tåget när vi äter utav varor som dessa. Ämnen som dessa kan ha en negativ inverkan på kroppen, på sätt som vi inte ens har en aning om i nuläget, men kan bland annat vara ordentligt cancerframkallande.

Med vetskapen om hur det ligger till, är det lätt att förstå att man bör vara noga med våra vardagliga produkters ursprung. Det gäller att skapa sig en medvetenhet i ämnet, något som känns extra viktigt för de föräldrar med barn och familj.