Må bra på jobbet

Hälsa är något som alla värdesätter och i dagens stressiga samhälle är det extra viktigt att ta hand om sig. Tillhör du dem som arbetar heltid är det viktigt att du trivs med ditt jobb och har en hälsosam arbetsmiljö. Tydlighet, ärlighet och öppna dialoger är oerhört viktigt för att alla ska få de bästa förutsättningarna till en hälsosam arbetsmiljö.

Arbetsplatsen

En yrkesgrupp som ofta är utsatt för höga ljudnivåer är byggnadsarbetare och de kan därför drabbas av bullerskador. Den typen av arbetsskada är något som har ökat markant de senaste åren. Det som är oroväckande är att det har ökat bland de yngre och ibland kan de till och med få men för livet. Det är inte bara höga ljudnivåer som orsakar bullerskador. Det har även visat sig att vibrationer är en bidragande orsak. Byggnadsarbetare använder ofta verktyg som till exempel borrmaskiner. Som arbetsgivare du kan sätta ihop ett roterande schema för att din anställda ska få varierade arbetsuppgifter. För att minska bullret som byggnadsarbetare utsätts för kan arbetsplatsen installera mattor med stormljudsdämpning för att åtgärda det.

Arbetsgivarens roll

Som arbetsgivare är det oerhört viktigt att du tar dig tid och verkligen lyssnar på dina anställda för att skapa en trygg och bra relation. På Linköping Universitets hemsida hittar du vägledning till vad som är viktigt för att både du och dina anställda ska må bra. Om dina anställda känner att de kan lita på dig och att du lyssnar blir det mycket lättare att göra förbättringar på arbetsplatsen. Det leder till att dina anställda mår bättre vilket i sin tur minskar sjukfrånvaron.