Mindfulness- en väg till självkännedom

Det finns många fördelar med en god självkännedom. När man är väl medveten om sina behov och önskningar blir det lättare att göra sunda val. Samtidigt som det även blir lättare att förstå andra människors behov.Mindfulness är ett förhållningssätt där man strävar efter att vara närvarande i nuet och efter att bli medveten om sig själv. När man blir medveten om sina tankar får man en förståelse för sina egna reaktioner och det blir lättare att undvika att fastna i en ”offer” roll. På så sätt öppnas ett helt annat förhållningssätt där man tar tillbaka sin egen kraft och förmåga att styra sitt eget liv.Genom att stilla sinnet går det lättare att bli medveten om känslor och tankar. Det finns olika typer av meditationsövningar eller avslappningsmetoder som brukas vid stresshantering. Vi är alla unika individer så det skiftar vilken typ av metod som passar. Det är bra om man har lite tålamod och prövar sig fram till den teknik som passar bäst.Olika mindfulness tekniker:

  • Tai chi och yoga, ger medvetenhet genom kroppens rörelser
  • Meditation, medvetenhet genom att stilla sinnet och iaktta sina tankar utan värderande.
  • Avslappningsövningar, ger kroppskännedom och avslappning genom att man i tanken fokuserar på olika kroppsdelar och iakttar skillnaden mellan avslappning och anspänning.

Kroppen reagerar direkt på våra tankar och har inte  förmåga att skilja på vad som är sant eller falskt. Därför är det värdefullt att bli medveten om sina tankar så att man undviker att stressa sin kropp i onödan. När vi kan vara närvarande i nuet utan att oroa oss för framtiden eller gräma oss över det som har varit blir vi i balans.Det är oerhört kraftfull att bara stanna upp några sekunder under dagen, ta ett djupt andetag och känna efter vad man känner, låta känslan finnas tills den flyter iväg och sedan fortsätta med med sina vardagsgöromål. Det tar bara ett ögonblick men ger ögonblicklig avslappning och ibland även värdefulla självinsikter.