Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan drabba oss alla och vi måste ständigt arbeta för ett samhällsklimat som inte stigmatiserar psykisk ohälsa i den utsträckning som det faktiskt gör idag.

Om du misstänker att någon i din närhet lider av psykisk ohälsa i den grad att du tror att den personen är benägen att ta sitt liv är det viktigt att du agerar. Och enligt 1177 så menar man att det inte finns några evidensbaserade studier som visar att risken ökar att personen ska ta sitt liv bara för att du som anhörig tar upp och pratar om det, därför är rådet att du ska vara rak på sak och ta upp det. Självmord är ett känsligt ämne och alla självmord är och bör betraktas som ett samhällsmisslyckande, vi måste jobba aktivt och systematiskt för ett hälsoklimat som hinner fånga upp människor som är så djupt nergångna i sina depressioner att ett självmord kan fungera som en lösning på problemen. Vi mänskor måste visa varandra den medmänskligheten och stå enade så att politiska beslut fattas så att den psykiatriska vården hela tiden kan utvecklas och bli bättre.

Om du som anhörig behöver samtala med någon utomstående kan du vända dig till din vårdcentral för råd och samtalsstöd, det kan vara oerhört betydelsefullt för att du ska orka med att vara ett stöd till någon annan.