Sluta röka och snusa

Lössnus

Det är inte lätt att sluta röka eller snusa. Det krävs både motivation från brukaren själv och i de allra flesta fall något som hjälper en att ta udden av beroendet eller bryta det inrutade mönstret.

Det finns många människor i Sverige som för en daglig kamp emot sina tobaks- och nikotinberoenden som tvingar dom till att antingen röka eller snusa, i vissa fall både och. Många gånger handlar det om ett beroende som fastnat vid tidig ålder på grund av ett tanklöst förhållande till dessa droger. Även om man aldrig hade som målsättning att bli en kontinuerlig rökare eller snusare inledningsvis, är det oftast dit det leder och utan en extrem viljestyrka eller någon form av hjälp att få bukt med beroende, är svårigheten att sluta gigantisk.

Hjälpmedel

För rökare finns det en hel del hjälpmedel som sedan länge varit kända, men det är relativt nyligen som e-cigaretten dykt upp på marknaden. E-cigaretten är inte i sig framtagen som ett direkt hjälpmedel för att få rökare att sluta, men det har visat sig att ungefär 90% röker mindre eller helt slutar med sin rökning, efter att ha övergått till denna typ av cigarett. En annan fördel är att du helt slipper en lång lista på skadliga ämnen som du annars får i dig när du röker dina vanliga cigaretter.

Vi har självfallet inte glömt bort er snusare som vi vet brottas med likvärdigt stora problem när det kommer till att sluta med detta. En bra metod är att först försöka trappa ner gradvis och sedan gå över till att under en viss tid snusa nikotin och tobaksfritt snus. Nuförtiden finns det till och med lössnus med dessa egenskaper, något som lär underlätta enormt för de som aldrig snusar påse.